เทคนิคการเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะกับตัวคุณ

การเลือกสัตว์เลี้ยง

เชื่อว่าเมื่อกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงทุกคนย่อมต่างมีความรู้สึกที่ดี ทุกคนล้วนต้องมีสัตว์ที่ตนเองชื่นชอบอยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ว่าการที่จะเลือกสัตว์เพื่อนำมาเลี้ยงจะอาศัยแต่ความเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์หากทำการเลือกไม่ดีแล้ว แทนที่ผู้เลี้ยงจะได้เพื่อนแสนรู้ที่สร้างความสุขให้กับตนอง แต่อาจจะได้แต่ภาระและปัญหาที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงมาเสียมากกว่า วันนี้เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการเลือกสัตว์เลี้ยงสำหรับท่านที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงมาไว้ที่บ้าน

1.สถานที่เลี้ยง

            การเลี้ยงสัตว์จะต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงด้วย เพราะสัตว์แต่ละชนิดจะมีการใช้พื้นที่ในการเลี้ยงที่ต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกควรพิจารณาถึงขนาดของพื้นที่ว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หากมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเลือกเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด แต่หากมีพื้นที่จำกัดก็ต้องเลือกสัตว์ที่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่มาก เช่น แมว หนู กระต่าย สุนัขพันธ์เล็ก นเป็นต้น เพราะสัตว์เหล่านี้ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยและสามารถทำการเลี้ยงในระบบปิดได้

2.งบประมาณ

            สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแลเช่นเดียวกับคนในครอบครัว ซึ่งสัตว์ทุกตัวจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ค่ายาและค่าอุปกรณ์สำหรับดูแล ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์แล้ว คุณต้องดูด้วยว่ารายรับของคุณเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากไม่เพียงพอแล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะนำสัตว์มาเลี้ยง เพราะจะทำให้คุณมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือหากมีงบประมาณในการเลี้ยงที่จำกัดก็ให้เลือกเลี้ยงสัตว์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อที่คุณจะได้มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์และทำการเลี้ยงเค้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

3.พื้นที่รอบข้าง

            ปัจจุบันนี้บ้านหรือที่อยู่อาศัยมักจะอยู่กันเป็นหมู่บ้าน ซึ่งก่อนที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์ควรคำนึงถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยว่าอยู่ใกล้กันมากน้อยแค่ไหน หากอยู่ใกล้กันมาก ๆ หรือผนังบ้านติดกันเลย ก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงสัตว์ที่ส่งเสียงดัง เพราะเสียงที่ดังออกมาจะเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ หากอยากที่จะเลี้ยงจริงก็ให้เลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดที่ไม่ส่งเสียงดัง เช่น กระต่าย สุนัขพันธ์เล็กที่ไม่เห่า กระรอก หนูแฮมเตอร์ เป็นต้น

            จะเห็นว่าการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับตนเองนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องคำนึงสภาพแวดล้อม ความพร้อมทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย แล้วการเลี้ยงสัตว์ของคุณจะนำมาซึ่งความสุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเค้า